Основни резултати на проекта

Водещ партньор:

– Водещият бенефициент е закупил 1 автомобил съгласно разходна категория 2.5

– Водещият бенефициент е назначил 1 търговец, 1 мениджър и  1 шофьор на товарен автомобил съгласно разходна категория  3.2 и 3.4

– Водещият бенефициент осигури услуги, свързани с подготовката, подаването, изпълнението и мониторинга на инвестиционния план съгласно разходна категория 6.3

– Водещият бенефициент осигури автомобилна застраховка като част от разходна категория 6.4

– Водещият бенефициент е закупил 1 експресен Инфрачервен анализатор за зърно  2.1

– Водещият бенефициент е закупил фабрично нов влекач  2.5

– Водещият бенефициент е закупил фабрично ново самосвално полуремарке 2.5

– Водещият бенефициент е инвестирал в реклама и популяризирането на бизнеса  5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10

Комуникационни материали:

– изготвено лого на проекта

– създадена Facebook страница на Водещия бенефициент с информация за проекта и партньора – https://www.facebook.com/Agro-Trading-Bulgaria-LTD-102215862551637

– създадена фирмена Интернет страница на Водещия бенефициент – https://agrotrading.bg/

Проектен бенефициент 2:

– 2.1 Разходи за нови машини и оборудване, включително разходите за транспорт и инсталиране на място на машини/оборудване

– 2.5 Транспортни средства и оборудване (напр. транспортни колички, крикове за палети, вилични повдигачи, ролки, които не повреждат пода, защитно оборудване за транспортния персонал, пожарогасители, оборудване, необходимо за транспортиране на опасни материали и др.)

– 3.1 Разходи за персонал за съществуващия персонал за срока на помощта.

– 3.4 Социалноосигурителни вноски за всички горепосочени категории персонал (вноска от работодателя) за срока на помощта.

– 4.1 Разходи за закупуване на софтуер (и/или потребителски лицензи), включително инсталиране и персонализиране и обучение на персонала.

– 6.1 Проектиране и сертифициране на системи за управление на качеството (напр. ISO 9000) и системи за управление на околната среда (напр. ISO 14000).

– 6.3 Разходи за услуги, свързани с изготвянето, представянето, изпълнението и мониторинга на инвестиционния план.