Проект:  “AGRO TRADING BULGARIA Ltd. – GEORGIKA EFODIA IKE”, с акроним AGRoGEo, код на проекта: IN1GB-0042140, Договор за БФП № В5.3d.18/03.12.2020, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

 

Цели на инвестиционния план:

  1. Повишаване на производствения капацитет на двете предприятия чрез въвеждане на ново оборудване, което може да поеме по-големи обеми доставки;
  2. Увеличаване на заетостта в двете предприятия;
  3. Разширяване на дейността на предприятията на нови пазари, или нови пазарни сегменти, или нов географски пазар

 

Дейности:

Работен пакет 1: Управление и координация на проекта

Работен пакет 2: Оборудване в България

Работен пакет 3: Оборудване в Гърция

Работен пакет 4: Съвместни ИТ

Работен пакет 5: Съвместен маркетинг

Очаквани продукти:

– повишена конкурентоспособност на МСП в българо-гръцката гранична зона чрез изпълнение на инвестиционния план;

– подобрен капацитет на МСП за разширяване извън местните пазари чрез установеното трансгранично сътрудничество и изпълнението на инвестиционния план;

– принос за растежа на съществуващите МСП в трансграничната зона чрез разширяване на икономическата дейност на нови пазари;

– положително въздействие върху двете предприятия бенефициенти;

– създадени възможности за работа в трансграничната област и създаване на нови работни места;

– трансфер и развитие на маркетингови концепции и модели;

– повишено популяризиране на инвестиционния план, на предприятията и на финансиращата програма.

Очаквани резултати:

– 2 подкрепени съществуващи предприятия за изпълнението на инвестиционния план;

– създадени 3 нови работни места в България;

– подкрепени съществуващи работни места в Гърция;

– нови машини и оборудване за мястото на инвестицията за „АГРО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД.;

– нови машини и оборудване за мястото на инвестицията за GEORGIKA EFODIA IKE;

– транспортно средство за „АГРО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

– транспортно средство за GEORGIKA EFODIA IKE;

– 1 софтуер за GEORGIKA EFODIA IKE;

– информационна и рекламна дейност.

Проектни бенефициенти:

Водещ бенефициент: „АГРО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Седалище: 6300 Хасково, ул. „Цар Освободител“ 19, ет.4. ап.17

E-mail: office@agrotrading.bg

Тел.: +359 899 622677

Facebook: https://www.facebook.com/Agro-Trading-Bulgaria-LTD-102215862551637

Начало

Бенефициент 2: GEORGIKA EFODIA IKE

Седалище: Andrea Papandreou 24 & Filippoupoleos 14, Kilkis P.C. 61100

E-mail: apostolos.ioannidis@euroagro.gr

Тел.: +30 2341 025882

Facebook: https://el-gr.facebook.com/EuroagroAE/

Web site: http://www.euroagro.gr/

 

Период на изпълнение: 03.12.2020 – 02.12.2022